Všeobecné informace

 • Připoj přístroj Navigator V k počítači pomocí dodávaného kabelu USB. Návod k obsluze je uložen jako PDF ve složce „OwnersManual“ nebo na stránce Navigator V v části Ke stažení.

 • Rozdíl je zřejmý: Verze pro přípravu na navigaci neobsahuje čtyřtlačítkový kolébkový držák, protože kolébkový držák je již z namontován z výroby.

 • Ano. Zařízení má slot na karty microSD s kapacitou až 64 GB (mapa SDXC). Paměť lze použít jak pro další mapy, tak i pro uložení souborů MP3. Ujisti se, že jsou karty SD naformátovány jako FAT32. Formát exFAT není podporován.

 • Zařízení má slot na karty microSD s kapacitou až 64 GB (mapa SDXC). Paměť lze použít jak pro další mapy, tak i pro uložení souborů MP3. Ujisti se, že jsou karty SD naformátovány jako FAT32. Formát exFAT není podporován.

 • Ano, všechny mapy, které jsou k dispozici od společnosti Garmin nebo pro zařízení Garmin, lze také použít s přístrojem Navigator V. Další mapy lze zakoupit jak od společnosti BMW Motorrad, tak od společnosti Garmin. Přehled dostupných mapových materiálů najdeš na stránkách společnosti Garmin.

 • Chyby v mapových datech lze nahlásit společnosti Garmin pomocí programu Base Camp k dalšímu zpracování. Chceš-li to provést, připoj přístroj Navigator V k počítači a otevři nástroj Base Camp. Nyní lze kliknutím pravým tlačítkem myši na zobrazení mapy pod volbou „Report map error“ (Nahlásit chybu na mapě) nahlásit chybu.

 • Aby bylo možné používat přístroj Navigator V i v autě, je vyžadována automobilová sada, která sestává z kolébky s integrovaným reproduktorem, držáku na čelní sklo a propojovacího kabelu. Tuto sadu lze získat jako originální příslušenství BMW s číslem součásti 77 52 8 544 460.

 • To je obecně možné. Přístroj Navigator V zapadne do držáku a napájecí zdroj baterie funguje také. Na rozdíl od přístroje Navigator IV však Navigator V nemá vestavěný reproduktor. Ani automobilová sada pro přístroj Navigator IV nemá reproduktor, což znamená, že neuslyšíš hlasová oznámení. Proto je lepší pro přístroj Navigator V použít vhodnou automobilovou sadu s integrovaným reproduktorem.

 • Souhlas s podmínkami licence je požadován pouze tehdy, pokud zařízení ještě nepřijalo žádná satelitní data a dosud se nepohnulo. Po první jízdě s přístrojem Navigator již nemusíš potvrzovat souhlas s podmínkami. Příjem dat sám o sobě nestačí. Přístroj Navigator se také musí pohybovat.

 • Při přenosu pomocí nástroje BaseCamp jsou trasy a oblíbené položky trvale uloženy v přístroji. Chceš-li trvale a nevratně odstranit veškeré trasy a oblíbené položky z přístroje Navigator, nejprve je třeba v přístroji odstranit trasy a oblíbené položky v příslušných nabídkách. Potom připoj přístroj k počítači a odstraň všechny soubory v dílčí složce /GPX, kde jsou uloženy trasy a oblíbené položky.

 • LIN-Bus (místní propojovací síť) je nejnovější a nejuniverzálnější sériový komunikační systém pro vozidla. Jedná se o otevřený standard „pod“ standardem CAN a používá se tam, kde je technologie CAN-Bus příliš časově náročná. Sběrnice LIN usnadňuje jednoduchou komunikaci inteligentních snímačů a akčních členů, u nichž není vyžadována šířka pásma a flexibilita CAN.

 • TMC je zkratka pro Traffic Message Channel (kanál dopravních zpráv). TMC jsou dopravní informace, které jsou vysílány mnoha vysílači spolu s rozhlasovými programy. Informace TMC nelze slyšet v rádiovém signálu, avšak lze je dekódovat pomocí vhodných přijímačů. Tyto informace pak mohou být použity automatickým plánovačem tras, například k tomu, aby se předešlo dopravním problémům nebo nebezpečí.

 • Převod textu na řeč znamená především pohodlí pro uživatele přístroje Navigator V. Protože přístroj pomocí hlasového oznámení nejenže vysloví směr, nýbrž i název silnice. Tím zabráníš omylům při zatáčení a zjednodušuje se tím navigace. Dřívější hlasová oznámení byla vždy vyslovována skutečným hlasem a předem nahrána. Hlasová oznámení pak byla v případě potřeby sestavována podle souvisejících části daného oznámení a následně přehrávána. Pokud bys chtěl použít předem zaznamenané názvy silnic, bylo by nutné digitalizovat veškeré názvy silnic v mapovém materiálu, což by vzhledem k objemu nebylo možné. Na druhou stranu funkce převodu textu na řeč skutečně přečte text tak, že účinně napodobuje lidský hlas. Takže se nepracuje s předem zaznamenanými nahrávkami, protože systém ví, jak jednotlivá písmena, slabiky a jejich kombinace vyslovit. Výsledkem je oznámení, které usnadňuje navigaci.

Obecné informace o Bluetooth

 • K přístroji BMW Motorrad Navigator V lze propojit komunikační systémy Bluetooth, mobilní telefony, smartphony a další zařízení.
 • Ne, to nelze. Přehrávač médií v přístroji BMW Motorrad Navigator V je aktivní pouze v případě, že je pomocí Bluetooth připojena náhlavní souprava s funkcí A2DP. Není-li připojena žádná náhlavní souprava s rozhraním Bluetooth, přístroj BMW Navigator V pouze vydává hlasová oznámení přes kabel do zvukového systému BMW Motorrad.
 • Ano, je to možné. U motocyklů K 1600 GT, K 1600 GTL a R 1200 RT se hlasová oznámení přehrávají po připojení k volitelnému příslušenství audiosystému prostřednictvím palubních reproduktorů. Při použití automobilové sady pro přístroj BMW Motorrad Navigator V (číslo dílu 77 52 8 544 460) se hlasová oznámení přehrávají prostřednictvím reproduktoru integrovaného do automobilového držáku.
 • Pohodlné a praktické: Trasy a oblíbené položky lze přenášet prostřednictvím technologie Bluetooth. Při přenosu tras může dojít k nepatrným odchylkám v trasách, není-li stejná cestovní mapa nainstalována v obou zařízeních. Trasa je totiž vždy přepočítána pomocí mapových dat v příslušném zařízení.
 • Ne, přenos dat přes Bluetooth mezi přístrojem Navigator IV a Navigator V není možný, protože Navigator V má novější interní systém pro ukládání tras (nazvaný Trips), který není kompatibilní s přístrojem Navigator IV. Přenos dat přes Bluetooth do přístroje Navigator Adventure není možný, protože tento přístroj nepodporuje technologii Bluetooth. Přenos dat mezi dvěma přístroji Navigator Adventure probíhá prostřednictvím standardu ANT.

Komunikace přes Bluetooth

 • Ano, přístroj Navigator V má vestavěné rozhraní Bluetooth. Proto jej lze používat společně s komunikačním systémem BMW Motorrad. Takže hlasová oznámení lze z přístroje Navigator V bezdrátově přenášet do helmy BMW Motorrad. Tím se nepřeruší mezikomunikační spojení mezi dvěma helmami BMW Motorrad. Hlasová oznámení jsou přenášena pouze do jedné helmy (helma jezdce). Pokud je k tedy dispozici mobilní telefon s technologií Bluetooth a také přístroj Navigator V, je tento přístroj připojen přímo k přístroji Navigator V namísto helmy. Lze jej pohodlně ovládat pomocí přístroje Navigator V. Tímto způsobem se na přístroji Navigator V zobrazují příchozí volání s telefonním číslem. Pomocí přístroje Navigator V můžeš také přijmout nebo odmítnout hovory. Hovory můžeš dokonce vytáčet. Přístroj Navigátor V v tomto případě funguje jako klávesnice.

 • Ano, je to obecně možné. Nemůžeme však zaručit, že budou fungovat bez problémů. Pro optimální fungování je doporučeno použití komunikačního systému BMW Motorrad.

 • V příslušném návodu k obsluze je popsán postup připojení zařízení Bluetooth ke komunikačnímu systému BMW Motorrad a přístroji Navigator V.

 • Ano, je to možné. Avšak hlasová oznámení a hudba z přehrávače médií budou slyšet pouze v jedné helmě. Pokud tedy chceš používat přístroj Navigator V se dvěma komunikačními systémy BMW Motorrad, bude nutné jej nejprve připojit k helmě (helma jezdce). Druhá helma je propojena s první helmou, jak je popsáno v návodu k obsluze ke komunikačnímu systému BMW Motorrad. Komunikační připojení zůstává zachováno i během hlasových oznámení z přístroje Navigator V.

 • V případě ovládání hlasitosti komunikačního systému BMW Motorrad přes ovladač MMC je vyžadována nejnovější verze softwaru v250 pro komunikační systém BMW Motorrad. Software je k dispozici zdarma u autorizovaného prodejce motocyklů BMW.

 • Ne. Ovládání hlasitosti pomocí ovladače MMC vyžaduje, aby bylo možné pomocí helmy Bluetooth vzdáleně ovládat hlasitost. Dálkové ovládání s ovladačem MMC podporuje pouze komunikační systém BMW Motorrad.

 • Pokud používáš přístroj Navigator V společně s komunikačním systémem BT, doporučujeme vypnout tón tlačítka a tón dotyku. To provedeš na hlavní stránce přístroje Navigator V po stisknutí možnosti „Hlasitost“. Na další stránce stiskni ikonu klíče v levém horním rohu. Chceš-li vypnout tón tlačítka, odstraň zelený znak zaškrtnutí klepnutím na možnost „Tóny tlačítek“.

Mobilní telefon Bluetooth

 • Vzhledem k tomu, že přístroj Navigator V nemá vestavěný reproduktor, zobrazí se tato zpráva v případě, že není k dispozici výstupní médium pro zvuk. Připojení k telefonu je proto přípustné jen tehdy, pokud je připojena náhlavní souprava nebo helma Bluetooth nebo automobilová sada (s aktivovaným napájecím zdrojem). Připojení SmartPhone přes Bluetooth samozřejmě funguje bez náhlavní soupravy nebo automobilové sady.
 • Pokud probíhá telefonní hovor přes přístroj Navigator V a připojený mobilní telefon s rozhraním Bluetooth, hlasová oznámení z přístroje Navigator V budou potlačena ve prospěch telefonního hovoru. Během hovoru jsou však příkazy navigace signalizovány varovným zvukem. Ty se současně zobrazují na obrazovce přístroje Navigator V.
 • Ne, to není možné. Přístroj BMW Motorrad Navigator V nemůže přeposílat hudbu přes Bluetooth. Použij místo toho přehrávač médií integrovaný v přístroji BMW Motorrad Navigator V.

Příprava na navigaci

 • Příprava na navigaci je u modelů K 1600 GT / GTL a R 1200 GS velmi podobná a je založena na stejné technologii. Avšak vícefunkční ovladač ovládá na R 1200 GS přístroj Navigator V přímo. Zatímco vícefunkční ovladač na K 1600 GT / GTL ovládá svazek nástrojů, který následně odesílá krátké příkazy do přístroje Navigator V.
 • Ne, u modelu R 1200 GS není vyžadována žádná speciální verze přístroje BMW Motorrad Navigator V. Protože u přístroje Navigator V jsou dvě různé možnosti. Verze pro přípravu na navigaci neobsahuje čtyřtlačítkový kolébkový držák, protože ten je již na modelu R 1200 GS namontován.
 • Součástí přípravy na navigaci je vícefunkční ovladač, montážní držák a kolébkový držák přes svazek přístrojů. Jednotlivé součásti lze namontovat i později.
 • Ne, to není možné. Příprava na navigaci vyžaduje sběrnici LIN. Ta není u modelů R 1200 GS před rokem 2013 k dispozici.
 • Ano, přístroj Navigator V se čtyřtlačítkovým kolébkovým držákem, který je součástí balení, lze použít i na modelu R 1200 GS. Při montáži je vyžadován také montážní držák přes svazek nástrojů.
 • Ano, je to možné. Jediným požadavkem je, aby měl přístroj Navigator IV verzi softwaru 4.90 nebo novější. Pokud je to nutné, software lze v přístroji Navigator IV aktualizovat prostřednictvím služby WebUpdater.
 • Přístroj Garmin Zumo 660 je vhodný do přípravy na navigaci, která jej také napájí elektrickým proudem. Není však podporováno ovládání prostřednictvím víceúčelového ovladače ani žádné další zvláštní funkce přístrojů Navigator IV nebo Navigator V.
 • Upozornění na nádrž přístroje Navigator V je u modelu K 1600 GT / GTL založeno na ukazateli dojezdu, jehož údaje se přenáší z motocyklu. Prahovou hodnotu výstrahy navigátoru lze nastavit individuálně. Je nezávislá na náhradní kontrolce u modelu K 1600 GT / GTL. Zatímco na modelu R 1200 GS je upozornění na nádrž propojeno s kontrolkou nádrže motocyklu. Prahová hodnota výstrahy přístroje Navigator V je proto u modelu R 1200 GS bez funkce. Upozornění na nádrž se vydává společně s upozorněním na rezervu u modelu R 1200 GS.
 • Ne, to není možné, protože čtyřtlačítkový kolébkový držák nepodporuje sběrnici LIN.
 • Ano. Držák přípravy na navigaci na modelu 2013 R 1200 GS nebo novějším modelu je plně kompatibilní s přístrojem Navigator IV a Navigator V. Je podporován plný rozsah funkcí přístroje Navigator V.
 • Ano. Držák přípravy na navigaci na modelu K 1600 GT / GTL je plně kompatibilní s přístrojem Navigator IV a Navigator V. Protože má přístroj Navigator V větší displej než Navigator IV, je nutné vyměnit kryt přístrojů na motocyklech K 1600 GT / GTL před rokem 2014 (číslo dílu: 46 63 8 546 302). Teprve pak bude vidět celá obrazovka přístroje Navigator V. Příslušný kryt pro přihrádku navigace získáš pod následujícím číslem dílu: 46 63 8 546 367.

Provoz a funkce

 • Ano, přístroj Navigator V dokáže vypočítat trasy s mnoha zatáčkami. Koneckonců se pořád jedná o ta nejatraktivnější spojení mezi dvěma body.
 • Databáze prodejců BMW Motorrad v přístroji Navigator se aktualizuje jednou za rok. Nejnovější verzi si můžeš stáhnout na stránce přístroje Navigator V. Chceš-li spustit instalaci, jednoduše zkopíruj soubory do přístroje Navigator. V databázi jsou uvedeny přesné pokyny.

 • Ikony s nejnovějšími motocykly BMW Motorrad si můžeš stáhnout na stránce přístroje Navigator V. V současné době jsou k dispozici modely R 1200 GS, K 1600 GT, K 1600 GTL a R 1200 RT v různých barvách.

 • U modelu K 1600 GT / GTL jsou aktualizace TMC přijímány rádiem motocyklu a přenášeny do přístroje Navigator V. Protože model R 1200 GS nemá rádio, nejsou zde aktualizace TMC k dispozici.
 • Malé trojúhelníčky signalizují, že příslušnou funkci navigátoru V lze aktivovat stisknutím a přidržením ovladače MMC. Buď stisknutím vpravo nebo vlevo – v závislosti na zarovnání trojúhelníčku.
 • Ne, úvodní obrazovku nelze přizpůsobit.
 • Ne, kryt a obrazovka přístroje Navigator jsou odolné vůči palivu. Jednoduše pečlivě palivo otři čistou tkaninou.

 • Funkce kompasu přístroje Navigator je založena na elektronickém kompasu, nikoliv na mechanickém magnetickém kompasu. Tento elektronický kompas určuje směr zjištěním rozdílu mezi dvěma různými body při měření polohy. Pokud se přístroj Navigator nepohybuje, zjevně neexistuje žádný rozdíl, a směr kompasu tak nelze určit. Jakmile se však rozjedeš, je možné rozdíl vypočítat. Kompas zobrazí správný směr.

 • Přístroj BMW Motorrad Navigator nepodporuje výpočtovou navigaci. Tato funkce slouží k umožnění navigace na základě vyhodnocování signálu tachometru a takzvaného „gyroskopu“ (magnetického kompasu) i v situacích, kdy není možný satelitní příjem. Například v tunelu.
spinner