Autorská práva

© Copyright BMW AG, Mnichov (Německo). Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa, jakož i jejich uspořádání na webových stránkách BMW Group jsou chráněny autorskými právy a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

Obsah těchto stránek nesmí být kopírován, zpracováván, upravován nebo zpřístupněn třetím stranám pro komerční účely. Upozorňujeme na skutečnost, že se na obrázky obsažené na webových stránkách částečně vztahuje autorské právo třetích stran.

 

Obchodní značky

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny obchodní značky na těchto webových stránkách chráněny známkovým právem ve prospěch společnosti BMW AG. To platí především pro značky, typová označení, loga a emblémy.

 

Odpovědnost

Tyto webové stránky byly vytvořeny s maximální možnou pečlivostí. Přesto nelze zaručit správnost a přesnost obsažených informací. Jakákoli odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo v souvislosti s používáním těchto webových stránek je vyloučena, pokud nevznikly úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Pokud tyto webové stránky odkazují na internetové stránky provozované třetími stranami, společnost BMW AG nenese odpovědnost za jejich obsah.

 

Uživatelská práva

BMW Group by se vám ráda představila inovativními a informativními webovými stránkami. Duševní vlastnictví, které je v nich obsaženo, jako jsou patenty, značky a autorská práva, je chráněno. Prostřednictvím těchto webových stránek se neuděluje licence k používání duševního vlastnictví podniků skupiny BMW Group nebo třetích stran.

 

Mimosoudní řešení sporů

Na základě povinnosti ukládané zákonem jsme povinni vás – nezávisle na tom, zda se účastníme řízení k alternativnímu řešení sporů – informovat o tom, že Evropská komise zřídila platformu Řešení sporů online, která slouží k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů.

Platformu najdete na ec.europa.eu/consumers/odr.

BMW AG se nebude účastnit řízení k řešení sporu před subjektem pro řešení sporů ve smyslu zákona o alternativním řešení sporů a není ani povinna tak učinit.

Naše e-mailová adresa je: bmwhaendler@bmw.de

+ Zobrazit více
spinner