Technologie sběrnice CAN spolu se systémem jednoho spojení od BMW Motorrad představují koncepci datové sítě, vyžadující jen jednu jedinou datovou linku. Tato linka, propojující jednotlivé ovládací jednotky, je srovnatelná se zastávkami autobusové linky (odtud i název sběrnicové technologie, angl. „bus“) - a umožňuje trvalý přístup ke všem datům v systému.
Základním principem této technologie je to, že všechny ovládací jednotky, čidla a spotřebiče jsou propojeny do sítě prostřednictvím jediného sdíleného kanálu, do kterého se sbíhají všechny signály bez ohledu na jejich budoucí funkci. Tato síť umožňuje, aby byly trvale k dispozici všechny informace pro každou připojenou součástku.
Přístup k datům SWS mají také jezdci a velkou část informací si mohou vyhledat pomocí „Ploché informační obrazovky". Informace, které jsou k dispozici na digitálním displeji, zahrnují aktuální rychlostní stupeň, hladinu paliva, teplotu oleje, denní dobu a zbývající vzdálenost před dosažením palivové rezervy. Fotobuňka zjišťuje okolní světlost a automaticky upravuje osvětlení na přístroji v souladu s podmínkami. Fanoušci analogových displejů ocení kokpit: dva velké ukazatele s bílými číslicemi zobrazují rychlost motocyklu a otáčky motoru.
+ Zobrazit více

Ještě více technologie zblízka

spinner