Společnost BMW Czech Republic s.r.o. je potěšena z tvojí návštěvy těchto webových stránek a z tvého zájmu o naše produkty.

+ Zobrazit více

Podvodné e-maily

Společnost BMW Group Vás nikdy nebude prostřednictvím e-mailu žádat o zaslání nebo potvrzení tvých osobních údajů. V případě, že budeš kontaktován ze strany třetí osoby, která se vydává za zástupce společnosti BMW Group, její divize, či oddělení jako například „Security Department“ nebo Lottery Department“ a budeš požádán o zaslání osobních informací, prosíme NEREAGUJ NA TAKOVÝ E-MAIL. Jedná se o podovdný e-mail, rozeslaný za účelem získání tvých osobních údajů. Doporučujeme odesilatele takového e-mailu umíst na SPAM e-mail list.

+ Zobrazit více

Poslední verze podvodných e-mailů

E-mail od „BMW Security Department Assistant“
V minulých týdnech jsme zaznamenali výskyt podovných e-mailů, které jsou odeslány od „Security Department Assistant“ vyzývající příjemce ke kliknutí z bezpečnostních důvodů na odkaz, kterým potvrdí svůj účet, a to během následujících 24 hodin, jinak bude tento účet zrušen. V rámci struktury společnosti BMW Group ani jejích poboček neexistuje pozicie BMW Security Department Assistant. Tyto e-maily jsou podvodné. PROSÍME NEREAGUJ NA NĚ.

E-mail z „BMW`s Lottery Department“
Je také možné, že jsi v minulých týdnech obdržel e-mail z „BMW`s Lottery Department“ informující, že jsi vyhrál/a hlavní cenu. V rámci struktury společnosti BMW Group ani jejích poboček neexistuje oddělení „BMW`s Lottery Department“. Tyto e-maily jsou podvodné. PROSÍME NEREAGUJ NA NĚ.

+ Zobrazit více

Údaje o společnosti BMW Czech Republic s.r.o.

Tyto webové stránky jsou vytvořeny společností BMW Czech Republic s.r.o. 

+ Zobrazit více

Ochrana dat

Při použití našich služeb můžeš být eventuelně požádán o uvedení tvých osobních údajů. Zodpovězení těchto otázek je dobrovolné. tvoje osobní údaje budou v souladu s ochranou dat uloženy a zpracovány. Zpracování a využití tvých osobních údajů pro účely poradenství, reklamy a průzkumu trhu je možné jen s vyslovením tvého souhlasu. Jen s tvým souhlasem mohou být tvoje data poskytnuta k výše uvedeným účelům třetí osobě. V jiném případě poskytnutí tvých údajů není možné.
Tvůj souhlas můžeš vzít kdykoli zpět.

+ Zobrazit více

Cookies

Cookie je malý textový soubor, který bude z webových stránek uložen na tvůj pevný disk. Cookie nezpůsobí tvému PC žádné škody a neobsahuje žádné viry. Cookies z našich internetových stránek nepřenášejí v žádném případě tvoje osobní data. Použití cookies můžeš nastavením tvého prohlížeče deaktivovat. Abychom ti mohli naši nabídku individuálně poskytnout, musíme v některých oblastech použít cookies. Anonymní vyhodnocení cookies může být využito pro statistiku.

+ Zobrazit více

Autorská práva

Obsah těchto webových stránek nesmí být pro komerční účely kopírován, rozšiřován, pozměňován nebo zpřístupňován třetím osobám.

+ Zobrazit více

Ochranná značka

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné značky na těchto webových stránkách chráněny ve prospěch BMW Czech Republic s.r.o. Toto platí zejména pro značky, typová označení, loga a emblémy.

+ Zobrazit více

Recyklace a zpětný odběr u BMW

Tvoje BMW je výsledkem komplexního programu recyklace. Co to však vlastně znamená v praxi? Znamená to, že všechny požadavky recyklace se berou v úvahu od samého začátku, od počátku vývoje vozu BMW. Jedním z příkladů je volba používaných materiálů, pečlivě vybíraných tak, aby kladly co nejmenší nároky na zdroje surovin a zaručovaly účinnou recyklaci, šetrnou k životnímu prostředí. Každý vůz BMW je navržen a vyroben tak, aby umožňoval snadnou a hospodárnou recyklaci na konci své dlouhé životnosti. Znalosti a zkušenosti pro tento úkol shromažďujeme už od roku 1994 v jedinečném středisku BMW pro demontáž a recyklaci nedaleko Mnichova.  S jakýmikoliv dotazy ohledně vrácení tvého vysloužilého vozu, zpětného odběru pneumatik, bateriií a maziv se proto obracej na svého nejbližšího partnera společnosti BMW, který ti je s potěšením zodpoví. Pro kontaktní údaje našich prodejců klikněte na odkaz  „Vyhledat prodejce“. 

 

+ Zobrazit více

Zodpovědnost

Tyto webové stránky jsou sestavovány s nejvyšší mírou pečlivosti a BMW Czech Republic s.r.o. vyvíjí veškeré rozumné úsilí k zajištění správnosti a aktuálnosti obsahu těchto webových stránek. Technické údaje, vlastnosti a vybavení popisovaných vozidel jsou pouze orientační a BMW Czech Republic s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za bezchybnost a správnost takových údajů. BMW Czech Republic s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit informace a údaje uvedené na těchto webových stránkách.

BMW Czech Republic s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za informace uvedené na webových stránkách provozovaných třetími osobami, na které mohou tyto webové stránky odkazovat. Pokud budou informace uvedené na těchto webových stránkách převzaty třetími osobami a uvedeny na jimi provozovaných webových stránkách, nepřebírá BMW Czech Republic s.r.o. žádnou odpovědnost za bezchybnost a správnost takto převzatých informací.

Některé produkty a funkce uvedené na těchto webových stránkách nemusí být v České republice či jiných zemích dostupné. Pro aktuální a přesné informace o jednotlivých produktech a funkcích včetně jejich dostupnosti v České republice či jiných zemích se prosím obracejte na BMW Czech Republic s.r.o. nebo autorizované prodejce BMW.

+ Zobrazit více

Stížnosti u dozorových orgánů

BMW AG bere vaše obavy a práva velmi vážně. Pokud se však domníváte, že jsme na vaše stížnosti nebo obavy nereagovali vhodným způsobem, máte právo podat stížnost místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů.

+ Zobrazit více

Reklamační mechanismy

Odpovědné, udržitelné a zákonné chování je nedílnou součástí hodnot BMW Group. Oznamovací systém BMW Group je k dispozici všem zaměstnancům, obchodním partnerům, zákazníkům nebo jiným třetím stranám pro hlášení informací o konkrétních nebo potenciálních porušeních zákona. Tímto způsobem lze rizika identifikovat a řešit v rané fázi a v případě potřeby poskytnout vhodná nápravná opatření.

Prvořadá je zde důvěrnost a ochrana informátorů. Na požádání lze informace poskytnout i anonymně.

Další informace o kanálech a postupu stížností naleznete ZDE.

+ Zobrazit více

Mimosoudní řešení sporů

Na základě právních předpisů jsme povinni Vás informovat, že Evropská komise zřídila online platformu pro mimosoudní řešení sporů, která se označuje ODR (Online Dispute Resolution Platform). Je připravena na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Pro Českou republiku je obecným subjektem pro mimosoudní řešení sporů Česká obchodní inspekce.

Více informací na adrese: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

Naše e-mailová adresa je: zakaznicky.servis.cz@bmw.com

Prosím, ber na vědomí, že jsme povinni ti tuto informaci sdělit, i když nejsme účastníky žádného mimosoudního řešení sporů.

+ Zobrazit více

Za obsah zodpovídá

BMW Czech Republic s.r.o.

+ Zobrazit více

Přidružené společnosti

+ Zobrazit více
spinner