Na telefonních číslech:

844 666 333 v rámci ČR, nebo +420 222 803 447 ze zahraničí

Asistenční služba společnosti BMW Motorrad je ti k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. Díky tomu je BMW Motorrad Mobile Care vždy první volbou – v případě poruchy by měla být tvým prvním kontaktním partnerem!

Všichni první a další majitelé motocyklu BMW zakoupeného od autorizovaného dealera BMW Motorrad v České republice mají ode dne prvního uvedení do provozu 5 let nárok využívat širokou nabídku služeb BMW Motorrad Mobile Care.

+ Zobrazit více
Stáhnout brožuru
 • Stáhnout brožuru
  PDF   |   2.57 MB   |   Čeština

Rozsah platnosti BMW Motorrad Mobile Care.

BMW Motorrad Mobile Care platí v případě poruchy v následujících evropských zemích:
Albánie, Andorra, Belgie, Bosna a Hercegovina,Bulharsko, Černá Hora, Česká republika,Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko,Irsko, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva,
Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie,Malta, Monako, Německo, Nizozemí, Norsko,Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko,Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko
(vč. Kanárských ostrovů), Švédsko, Švýcarsko,Turecko, Velká Británie.

+ Zobrazit více

Rozsah BMW Motorrad Mobile Care

 • Služby

  Nejlepší pomoc přichází jako na zavolanou:
  pomoc při poruše přímo na místě

  Pokud naši specialisté nemohou vyřešit problém po telefonu, přijede ti na pomoc místní BMW Servicemobil nebo ti pomůže kvalifikovaný autorizovaný partner. BMW Motorrad Mobile Care, poté přebírá náklady za asistenci při poruše do 30 minut práce technika nebo do maximální výše 100 EUR.

  Pomoc při defektu pneumatiky

  Také v případě defektu pneumatiky – pokud je to nutné – tě při odstraňování problému organizačně podpoříme. Vzniklé náklady však nebudou hrazeny.

  Pomoc při nehodě

  V případě nehody – pokud je to nutné – tě organizačně podpoříme při řešení situace. Vzniklé náklady však nebudou hrazeny. Proto pro případný odtah doporučujeme primárně využít asistenčních služeb sjednaných v rámci tvého povinného či havarijního pojištění.

  Pomoc v případě drobných událostí

  V případě drobných událostí, jako je např. ztráta klíče k motocyklu, naplnění nádrže nesprávným palivem, nebo když ti dojde palivo, rádi organizačně pomůžeme při odstraňování problému.
  Vzniklé náklady však nebudou hrazeny.

  Zdarma a přesto k nezaplacení: 
  odtah k nejbližšímu servisnímu partnerovi BMW Motorrad

  Pokud porucha nemůže být odstraněna na místě, uhradíme náklady za odtah k nebližšímu servisnímu partnerovi BMW Motorrad.

  Pokud už nelze jinak, můžeš pokračovat:
  další cesta v taxíku

  V případě poruchy ti uhradíme jednu nebo více cest vozem taxislužby, až do výše 80 EUR.

  Řidiči motocyklů BMW neprožijí bezesné noci:
  přenocování v hotelu

  Uhradíme náklady na hotel pro řidiče a spolujezdce, dokud nebudou dokončeny opravy, max. 4 noci (hotel kategorie do 4 hvězdiček) v případě, že k poruše došlo více než 50 km od místa tvého bydliště.

  My vyměníme pár dílů, ty na krátkou dobu motocykl:
  náhradní motocykl k pokračování v jízdě

  V případě poruchy za tebe také převezmeme náklady za náhradní vozidlo¹,² až do ukončení opravy až do 3 pracovních dnů plus víkend v České republice, a až do 5 pracovních dnů plus víkend v zahraničí.

  ¹ Prosíme o pochopení, že dostupnost služby se může měnit podle regionu a situace.
  ² Vezmi, prosím, na vědomí: dostupnost náhradních motocyklů se může měnit v závislosti na regionu a situaci. Podmínky používání náhradních vozidel se řídí obchodními podmínkami konkrétních autopůjčoven.

  Neomezená mobilita

  Pro zajištění tvojí plné mobility, obdržíš v případě poruchy, která se stala více než 100 km od místa tvého bydliště a oprava trvá déle než 3 dny, kromě výše uvedených služeb, následující výhody (jednotlivé nebo kombinované) až do výše 650 EUR:

  Mobilní i bez motocyklu:
  pokračování v cestě nebo návrat domů

  Je-li to nutné, uhradíme ti také náklady spojené s pokračováním v cestě, nebo s návratem domů vlakem nebo letadlem, až do výše uvedené maximální částky.

  Převezeme i tvůj motocykl BMW:
  vyzvednutí a přivezení tvého motocyklu BMW

  Převezmeme náklady na vyzvednutí motocyklu do výše uvedené maximální částky. Pokud je to nutné, můžeme zorganizovat přivezení motocyklu, včetně úhrady do výše uvedené maximální částky.

  Pro zajištění tvojí plné mobility, obdržíš v případě poruchy, která se stala více než 100 km od místa tvého bydliště
  a oprava trvá déle než 3 dny, kromě výše uvedených služeb, následující výhody (jednotlivé nebo kombinované) až do výše 650 EUR.

 • Náhrady

  Úhrada nákladů

  Zásadně platí: Uhrazeny budou pouze ty náklady, které byly druhem a rozsahem odsouhlaseny BMW Motorrad Mobile Care. Zpravidla uhradíme náklady za všechny výkony BMW Motorrad Mobile Care přímo za tebe. Pokud bys ve výjimečném případě musel uhradit náklady, neprodleně ti je refundujeme. K tomu budeme potřebovat originální faktury za požadované služby (např. odtahová služba), společně s kopií faktury za opravu, a rovněž kompletně vyplněnou zprávu o poruše.

  Z úhrady nákladů jsou vyloučeny zejména:

  • Náklady, které by vznikly i za normálních okolností, např. náklady na palivo, mýtné a poplatky.
  • Dodatečné náklady v hotelu, jako jsou např. náklady na stravování a minibar.
  • Veškeré náklady nebo škody, které přímo nebo nepřímo vyplývají z následků poruchy, jako jsou např. ušlý výdělek, stornopoplatky, neúčast na zábavných akcích a soutěžích (propadnutí vstupenky).
    
  • Náklady na opravu a náhradní díly, včetně spotřebního materiálu a provozních náplní.
 • Předpoklady

  CO JE TO PORUCHA?

  BMW Motorrad Mobile Care definuje poruchu jako technickou závadu na voze, která zabraňuje motocyklu pokračovat v jízdě. Nároky na úhradu prostřednictvím BMW Motorrad Mobile Care jsou možné ve všech případech, kdy za poruchu není odpovědný řidič, a kdy nebyla způsobena vnějšími vlivy. Výluky jsou uvedeny níže.

  Náhrada se nevztahuje na následující:

  • na pravidelný servis
  • v případě krádeže nebo vandalismu a možných následných škod
  • na škody, které byly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí
  • na škody vzniklé při soutěžích a příslušných tréninkových jízdách, při kterých je cílem dosažení maximální rychlosti nebo nejlepšího času
    
  • na škody vzniklé montáží dílů, jejichž použití nebylo schváleno BMW Motorrad, případně pokud byl motocykl upraven způsobem, který nebyl schválen BMW Motorrad.

  Upozornění

  Doporučujeme provádět veškerou údržbu u autorizovaného partnera společnosti BMW Motorrad.

Máš další dotazy k BMW Motorrad Mobile Care?

Tvůj prodejce BMW Motorrad ti rád poradí!

Vyhledat prodejce
spinner