Při rychlosti 25 až 80 km/h informuje funkce SVA jezdce o ostatních účastnících silničního provozu, kteří se nalézají ve vzdálenosti do 5 metrů od jezdce a pohybují se maximální rychlostí 10 km/h. Jakmile pronikne do uvedeného poloměru cizí vozidlo, rozsvítí se v patě zpětného zrcátka na příslušné straně motocyklu světelná signalizace. Pokud by jezdec chtěl v takovém případě změnit jízdní pruh a použít příslušný ukazatel změny směru, začne světelná signalizace blikat také.
To umožňuje, aby si jezdec udržel přehled o okolní dopravní situaci a včas odhalil přítomnost vozidla v mrtvém úhlu. Výsledkem je, že tento inovační systém nabízí výrazné zvýšení pohodlí, aniž by však mizela nutnost pohledu do zpětného zrcátka a sledování mrtvých úhlů, a jezdec je i nadále povinnen soustředit se na řízení a chovat se odpovědně.
+ Zobrazit více

Ještě více technologie zblízka

spinner