Řízení motoru na bázi alfa/n s rozhraním pro točivý moment zohledňuje celou řadu ovlivňujících faktorů. Umožňuje to, že cílový výstup točivého momentu a provoz motoru jsou citlivě přizpůsobeny nejrůznějším krajním podmínkám.
Základem tohoto řízení motoru je množství nasátého vzduchu, která je určováno nepřímo na základě úhlu otvorů a rychlosti otáčení. Řídící systém motoru vytváří jednotlivě koordinované hodnoty pro množství vstřikování a dobu zážehu na základě dodatečných parametrů motoru a prostředí (včetně teploty motoru, teploty vzduchu, tlaku okolního vzduchu) společně s uloženými mapami charakteristik a korekčními funkcemi. Typ paliva je specifikován jako super bezolovnatý, tj. nejméně 95 oktanů.
+ Zobrazit více

Ještě více technologie zblízka

spinner