Motor je regulován interaktivním řídícím systémem, obsahujícím snímač Motronic, katalyzátor a kyslíkové čidlo a fungujícím mimořádně účinně tak, aby bylo zajištěno optimální snížení škodlivých látek ve výfukových plynech. Pro regulování emisí se používá katalyzátor s kovovým nosičem a drahými kovy, jako jsou palladium a rhodium, na povrchu.
Tyto drahé kovy mají katalytický účinek, přeměňují škodlivé látky, jako je oxid uhelnatý, uhlovodíky a oxid dusný, na méně škodlivé látky. Při spalování je klíčem k účinnosti katalyzátoru poměr vzduchu a paliva. Ten je ideální v poměru 14,7 dílů vzduchu x jeden díl paliva.
Snímač kyslíku měří zbytkový obsah kyslíku ve výfukovém plynu, čímž zajišťuje potřebné korekční signály pro řídící jednotku ve vztahu ke složení směsi. Tím se průběžně zajišťují charakteristiky výfukových plynů šetrné k životnímu prostředí.
Regulované katalyzátory instalované ve výkonových výfukových systémech s příjemným zvukem představují optimální syntézu moderních motocyklů pro jezdce i životní prostředí.
+ Zobrazit více

Ještě více technologie zblízka

spinner