Automatické přepínání mezi světlometem pro denní svícení a potkávacím světlometem se provádí automaticky v závislosti na nastavení v nabídce přístrojové desky.
Se zapnutým světlem pro denní svícení je motocyklista o mnoho viditelnější, a proto je v mnohem větším bezpečí. K tomu se přidává ještě efekt nápadného vzhledu vodorovného "U", který je - stejně jako světelné kruhy u modelů K 1600 - nezaměnitelným rozpoznávacím znakem nového GS.
Světelná jednotka má dvě LED diody pro potkávací a dálkové světlomety a čtyři další LED diody pro světla pro denní svícení a polohová světla. Ty jsou připevněny k centrálnímu chladiči z litého hliníku. Za chladičem se nachází axiální ventilátor. Další usměrňovač vzduchu přivádí teplý vzduch k čelnímu sklu a tím vytváří cirkulaci vzduchu ve světlometu. Tato cirkulace vzduchu umožňuje odraz světla a také přispívá k odmrazování světlometů v zimě.
+ Zobrazit více

Ještě více technologie zblízka

spinner