Ochrana osobních údajů.

Při použití našich služeb můžete být požádáni o uvedení Vašich osobních údajů. Zodpovězení těchto otázek je dobrovolné. Vaše osobní údaje budou v souladu s ochranou dat uložena a zpracována. Zpracování a využití Vašich osobních údajů pro účely poradenství, reklamy a průzkumu trhu je možné jen s vyslovením Vašeho souhlasu. Jen s Vaším souhlasem mohou být Vaše data poskytnuta k výše uvedeným účelům třetí osobě. V jiném případě poskytnutí Vašich údajů není možné. Váš souhlas můžete vzít kdykoli zpět.


Cookies.

Cookies je malý textový soubor, který je z webových stránek uložen na Váš pevný disk. Cookies nezpůsobí Vašemu PC žádné škody a neobsahuje žádné viry. Cookies našich internetových stránek nepřenášejí v žádném případě Vaše osobní data. Použití Cookies můžete nastavením Vašeho prohlížeče deaktivovat. V některých případech jsou ale cookies nezbytnou součástí pro správný chod stránek. Pokud budete vstupovat do sekcí stránek, kde je vyžadováno použití cookies, budeme vás informovat. 


Autorská práva.

Veškeré texty, obrázky, grafika, zvukové záznamy, animace, videa a jejich uspořádání na stránkách ACR auto, a.s. jsou chráněné autorským právem. Obsah těchto webových stránek nesmí být pro komerční účely kopírován, rozšiřován, pozměňován nebo zpřístupňován třetím osobám.


Zodpovědnost.

Tyto webové stránky jsou sestavovány s nejvyšší mírou pečlivosti. Přesto nepřebíráme žádnou zodpovědnost za bezchybnost a správnost obsažených informací, jakákoli zodpovědnost za škody, které přímo nebo nepřímo vzniknou použitím těchto webových stránek je vyloučena, pokud nebyly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Pokud budou tyto webové stránky na internetových stránkách provozovány třetí osobou, nepřebírá společnost ACR auto, a.s. žádnou zodpovědnost za jejich obsah.


Ochranná značka.

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné značky na těchto webových stránkách chráněny ve prospěch BMW AG. Toto platí zejména pro značky, typová označení, loga a emblémy.

+ Zobrazit více
spinner