Tento systém poskytuje jezdcům elektronické ovládací prvky, usnadňující nejen nastavení pro tlumení odrazové fáze u předních a zadních pružinových vzpěr a pružinové základny na zadní pružinové vzpěře („předpětí pružiny“), ale také nastavení pružnosti a „těsnosti“. To vše se dá pohodlně zvládnout jedním multifunkčním ovladačem, spolu s nabídkou navigace na barevném displeji TFT.
S cílem co nejvíce zjednodušit ovládání a zabránit neúmyslným chybám při nastavení se od jezdce požaduje jen to, aby zadal stav zatížení („sólo“, „sólo se zavazadly“ nebo „s cestujícím a zavazadly“). Systém poté analyzuje příslušnou pružinovou základnu nebo rychlost pružiny a automaticky provede jejich konfiguraci.
Jezdec si pak může podle osobních jízdních preferencí zvolit i stupeň seřízení podvozku a zavěšení z možností „Comfort“, „Normal“ nebo „Sport“, kterými ovlivňuje, jaká bude odezva stroje na řízení. Tyto specifikace jsou pak analyzovány v elektronické ovládací jednotce, která vypočítá na základě optimálních parametrů příslušnou úroveň tlumení. Poté se spustí elektromotor, který provede podle výsledku konfiguraci pružinové základny. Celkem je k dispozici devět různých možností nastavení. Úroveň tlumení se upravuje na tlumičích pomocí malých krokových motorů.
Tyto další úpravy úrovně na pružině znamenají, že úroveň vozidla lze optimalizovat na různá zatížení, aby byla dosažena ještě vyšší úroveň jízdní stability, ovladatelnosti a komfortu. Úplná dostupnost úložných prostor zůstane zachována i při maximálním zatížení s pasažérem a zavazadly, aby bylo dosaženo podpořené sportovní jízdy. Tato nastavení úrovně pružiny také výrazně snižují riziko nárazu podvozku, když je stroj extrémně zatížen.
Nastavení („Normal“, „Sport“, „Comfort“) lze změnit dotykem tlačítka, i když je vozidlo v pohybu. Z funkčních a bezpečnostních důvodů může být pružinová základna upravena pouze v případě, že je vozidlo v klidu. Pro úpravu úrovně pružiny slouží elektromotor s převodovkou.
Úroveň pružiny se upravuje dvěma pružinami, zapojenými v řadě. V tomto případě pohlcuje kompresní síly elastomerní prvek (Cellasto), v kombinaci s konvenční vinutou pružinou, instalovanou pod ním. Radiální roztažnost tohoto prvku Cellasto ve vnějším směru je trvale vymezena stěnami jeho ocelového pouzdra. Uvnitř tohoto prvku se nachází hliníkové pouzdro, které se pohybuje na elektrohydraulickém principu. Poloha tohoto vnitřního pouzdra ovlivňuje smršťování prvku Cellasto ve směru dovnitř, a tedy stupeň jeho pružnosti. Toto řešení má stejný účinek jako použití dvou pružin s různým stupněm tvrdosti. Pokud se vnitřní pouzdro zaptře proti ocelové pružině, ztrácí prvek Cellasto svou funkci a účinek působí pouze na ocelovou pružinu. Pokud se vnitřní pouzdro posune dále, je možné upravit také základnu ocelové pružiny nebo „předpětí pružiny“.
Díky tomu je možné zachovat normální statickou polohu i geometrii jízdy u všech zatížení. Další úpravy úrovně pružiny v širokého rozsahu 110-160 Nm slouží jako rozšíření k nastavením „Sport“, „Normal“ a „Comfort“ v ESA II, které výrazně zlepšují jízdní vlastnosti.
Oproti běžným mechanickým postupům při seřizování charakteristik předpětí pružiny a tlumení spočívá výhoda elektronického systému pro seřizování podvozku a zavěšení ESA v tom, že umožňuje konstantní a okamžitou harmonizaci všech součástek podvozku a zabráňuje chybě „běžného uživatele“. Jezdec je také ušetřen časově náročných úprav nářadí, které jim pomáhají provádět úpravy v řádech vteřin jednoduchým stisknutím tlačítka. Díky tomu mohou naložit neplánovaného pasažéra a zvládat nečekané změny v kvalitě povrchu vozovky.
+ Zobrazit více

Ještě více technologie zblízka

spinner