Dvouválcový protilehlý motor o objemu 1 200 ccm (chlazený vzduchem/vodou) v BMW R 1200 GS.

Dřívější zdvihový objem motoru 1 170 cm3 a poměr mezi vrtáním a zdvihem 101 x 73 milimetrů zůstaly zachovány. Stejně jako u předcházejícího modelu jsou vačkové hřídele uspořádány vodorovně. Zatímco v minulosti byly nutné kombinované vačkové hřídele pro sání / výfuk, změna směru proudění z vodorovného na svislý vedla k vyhrazení vačkové hřídele zvlášť pro sání a pro výfuk.

Obě tyto vačkové hřídele jsou poháněny stejně jako dříve, prostřednictvím řetězu běžícího v hřídeli za válci (na pravé straně motoru přes hřídel vyvažovače a na levé straně přes klikovou hřídel). Rozvodový řetěz pohání mezilehlou hřídel, která je umístěna mezi vačkovou hřídelí sání a výfuku a ze které se přes dvojice čelních ozubených kol přenáší energie na vačkové hřídele. U každé vačkové hřídele výfuku je umístěno dekompresní zařízení řízené odstředivou silou. To usnadňuje startování motoru. V důsledku toho bylo možné snížit hmotnost startéru a baterie.

+ Zobrazit více

Vysoce účinná celková konstrukce hnacího ústrojí znamenala, že jsme mohli vynechat dříve používané radiální uspořádání ventilů. Čtyři ventily jsou uspořádány ve vzájemných ostrých úhlech - 8 stupňů na sací straně, 8 a 10 stupňů na straně výfuku, což umožňuje kompaktní tvar spalovací komory, která je klíčovým faktorem pro dosažení optimálních spalovacích procesů. Nově přepočítaná spalovací komora a mnohem lepší vedení i konstrukce umožnily zvýšit, oproti předcházejícímu modelu, kompresní poměr z 12,0: 1 na 12,5: 1. Optimalizace spalovacích procesů a poloha zážehu znamenají, že kontrola klepání již není nutná a zároveň že zůstala zachována konstrukce pro palivo jakostní třídy RON 95, i když je plně využit potenciál točivého momentu.

Použití systému turbulentního proudění (přivádění vzduchu obtokem) zajišťuje optimální spalování, pročež bylo již zbytečné využívat komplexní zážeh dvěma svíčkami. Přepracována byla i konstrukce klikové hřídele. Aby se snížil tahový účinek, došlo ke zmenšení hlavního ložiskového průměru z předchozích 60 mm na 55 milimetrů Ojniční čepy klikové hřídele jsou navíc ještě štíhlejší, i když se zvětšil jejich průměr z 48 na 50 milimetrů a ztenčila hlavní ložiska a vodicí ložiska Díky tomu je lehčí a kompaktnější, ale přesto mnohem pevnější.

+ Zobrazit více
Vyvažovací hřídel, stejná jako u předchozího modelu protilehlého dvouválcového motoru, otáčející se rychlostí klikové hřídele, ovšem s nově definovaným vyvážením rotačních hmot, umožnila, aby byly potlačeny nežádoucí vibrace. Vyrovnávací hřídel je konstruována jako dutá mezilehlá hřídel, v níž se zároveň pohybuje spojovací hřídel. Výsledkem je nový pohon, který má výrazně vyšší rychlostní úroveň v celém rozsahu otáček motoru, výrazně méně vibrací, a větší pohodlí, zejména při vyšších rychlostech. Robustní základní charakter, typický pro protilehlý dvouválec, však zůstal zachován.
Nově definován byl i průměr talíře ventilu s cílem dosáhnout vyššího výkonu a točivého momentu. Každý talíř je nyní o 1,0 milimetr větší a na straně sání měří 40 mm a na straně výfuku 34 milimetrů. S 5,5 milimetry zůstává průměr dříku ventilu nezměněn. Zvýšená úroveň rychlosti s optimálně definovaným tahovým účinkem znamená zároveň potřebu výrazného zkrácení ventilových pružin.
+ Zobrazit více

Ještě více technologie zblízka

spinner