BMW F 800 R s paralelním dvouválcem s obsahem 800 ccm.

U paralelního dvouválce je velikost odsazení ojničních čepů na klikové hřídeli nula stupňů. Výsledkem je, že motor, namontovaný ve vodorovném směru ke směru jízdy, pracuje s jednotnou sekvencí zážehu, při níž se s každou otáčkou klikové hřídele uskuteční jeden výkonový cyklus. Vzniká tak zvuk, který se záměrně podobá protilehlým dvouválcovým motorům, které také pracují s posunem zážehu o 360 stupňů. Jednotná zážehová sekvence však podporuje zejména vyváženou výměnu plynů s vysokým ziskem točivého momentu a harmonickými vlastnostmi. Tím jsou splněny základní předpoklady dynamického pohonu.

Nevyhnutelné setrvačné síly u dvouválcových motorů prvního a druhého řádu jsou neutralizovány dříve jedinečným vyrovnávacím mechanismem. Namísto konvenčních vyvažovacích hřídelí nebo hřídelí protizávaží jsou oscilační hnací síly kompenzovány systémem spojů vedeným centrálně na klikovém hřídeli s definovaným uspořádáním hmotností protizávaží: excentrický hřídel, uspořádaný proti ojničnímu čepu na klikovém hřídeli nese to, co je známé jako vyvažovací koncovka. Tato koncovka je spojena s vyvažovacím ramenem.

+ Zobrazit více

Kinematika je navržena tak, aby se vyrovnávací tyč pohybovala nahoru a dolů v opačném směru, než k oběma koncovkám motoru. Kvůli vedení, které směřuje přes poměrně dlouhé otočné rameno, se konec tyče pohybuje prakticky rovným otáčivým pohybem. Rozložení hmot na konci pístní tyče a kyvného ramene bylo zvoleno tak, aby setrvačné síly, vyznikající při kyvném pohybu, neutralizovaly v každé poloze klikové hřídele příslušné oscilační setrvačné síly pohonu klikového hřídele (podíl pístu a koncovek motoru). Výsledkem je, že setrvačné síly prvního a druhého řádu jsou zcela potlačeny, což vede k provozu s nízkými vibracemi. Dalším hlavním přínosem této elegantní konstrukce je nízká hlučnost, protože ozubená kola nebo řetězy nevydávají zvuky typické pro hnacího ústrojí.

Olejový obvod se také může pochlubit speciálními technickými vlastnostmi, přesahujícími běžný standard ve své třídě. Aby se minimalizovaly ztráty způsobené příměsemi, jsou motory řady F 800 dodávány s polosuchým mazáním. Olej z hlavního ložiska pohonu klikové hřídele je odváděn do vyvažovacího mechanismu rozdělené hřídele. Zde je mazivo odčerpáno olejovým čerpadlem a rozděleno do převodovky pomocí olejových trysek. Olej odváděný z převodovky prostřednictvím otvorů v klikové skříni, spolu s olejem odváděným z hlavy válců přes hřídel řetězu, se shromažďuje ve zbývajícím volném prostoru v klikové skříni kolem hřídele ojnice. Tento volný prostor tedy slouží jako integrovaná olejová nádrž. Všechny polohy ložisek jsou dodávány z této nádrže pomocí druhého čerpadla.

+ Zobrazit více
V dvouválcovém paralelním motoru řady F od BMW Motorrad jsou dvě rotující vačkové hřídele s horním uložením poháněny ozubeným řetězem. Tyto vačkové hřídele ovládají čtyři ventily každého válce pomocí vačkových palců. Celý převod ventilu je navzdory vysokému otevíracímu zdvihu vystaven mimořádně nízkému opotřebení, což podstatně prodlužuje intervaly údržby.
Dalšími typickými vlastnostmi značky BMW jsou příprava směsi, prováděná vstřikováním paliva do sacího potrubí řídící jednotkou motoru BMS-KP a dvěma škrtícími ventily o velikosti 46 milimetrů. Množství vstřikovaného paliva je definováno dobou vstřikování a tlakem, regulovaným řídící jednotkou motoru, vyvíjeným elektrickým palivovým čerpadlem dle požadavku na výkon. Palivový systém funguje bez návratu oleje a pouze přečerpává množství skutečně požadované motorem. Tato regulace rychlosti dodávky šetří elektrickou energii a za účelem optimální tvorby směsi se tlak paliva může měnit v široké oblasti. Tento princip je chráněn patenty, a je proto jedinečný. Při měření přidaného množství paliva a známých parametrů, jako je zatížení, rychlost a teplota, se používá také zbytkový obsah kyslíku ve výfukových plynech. Příslušné informace jsou poskytovány snímačem kyslíku umístěným za připojením rozdělovače. To je nezbytné pro efektivní přeměnu výfukových plynů ve standardních třícestných katalyzátorech.
V dvouválcovém paralelním motoru řady F od BMW Motorrad jsou dvě rotující vačkové hřídele s horním uložením, poháněné ozubeným řetězem. Tyto vačkové hřídele ovládají čtyři ventily každého válce pomocí vačkových palců. Celý převod ventilu je navzdory vysokému otevíracímu zdvihu vystaven mimořádně nízkému opotřebení, což podstatně prodlužuje intervaly údržby.
Dalšími typickými vlastnostmi značky BMW jsou příprava směsi, prováděná vstřikováním paliva do sacího potrubí řídící jednotkou motoru BMS-KP a dvěma škrtícími ventily o velikosti 46 milimetrů. Množství vstřikovaného paliva je definováno dobou vstřikování a tlakem, regulovaným řídící jednotkou motoru, vyvíjeným elektrickým palivovým čerpadlem dle požadavku na výkon. Palivový systém funguje bez návratu oleje a pouze přečerpává množství skutečně požadované motorem. Tato regulace rychlosti dodávky šetří elektrickou energii a za účelem optimální tvorby směsi se tlak paliva může měnit v široké oblasti. Tento princip je chráněn patenty, a je proto jedinečný. Při měření přidaného množství paliva a známých parametrů, jako je zatížení, rychlost a teplota, se používá také zbytkový obsah kyslíku ve výfukových plynech. Příslušné informace jsou poskytovány snímačem kyslíku umístěným za připojením rozdělovače. To je nezbytné k efektivní přeměně výfukových plynů ve standardních třícestných katalyzátorech.
S paralelním dvouválcem se vývojáři BMW úmyslně zaměřili spíše na plynulost a vynikající rozvinutí výkonu ve středních otáčkách než na špičkové výkony. Akcelerace hnacího ústrojí nadchne především sportovní jezdce, zatímco milovníci cestovních motocyklů ocení spíše ladné řazení tohoto dvouválce s vysokým krouticím momentem.
+ Zobrazit více

Ještě více technologie zblízka

spinner