Bez ohledu na to, zda jste nováčkem nebo zkušeným jezdcem, díky ABS je brzdění snazší a bezpečnější, a to i za mokra, v nouzových situacích, když jedete se spolujezdcem a když přepravujete zavazadla - v podstatě za jakýchkoli podmínek. Řidič má tedy možnost kdykoli zvolit optimální brzdnou dráhu, aniž by mu hrozil pád vlivem zablokování kol.
Podle typu motocyklu používá společnost BMW Motorrad různé druhy brzdových systémů ABS: ABS nebo ABS s osazenou částečně integrovanou funkcí. Oba systémy spolehlivě zamezí zablokování kol v situaci nouzového brždění prostřednictvím elektronicky řízené hydraulice. K tomu snímače kol měří rychlost, kterou se přední a zadní kolo otáčí, a tak okamžitě zjistí případné blokování jednoho z kol. Snímače předají měřicí impuls procesoru, který aktivuje modulátor tlaku v okruhu hydraulické brzdy předního nebo zadního kola. Aktivovaný modulátor tlaku sníží brzdný tlak ve zlomku sekundy a poté jej opět zvýší. Tím je zajištěno, že v brzdovém systému příslušného kola v regulačním rozsahu ABS je vždy přesně dosaženo požadované úrovně brzdného tlaku, aby se zabránilo dosažení limitu blokování.
Integrální ABS společnosti BMW Motorrad pracuje s brzdovým servopohonem ve verzi I-ABS I. Elektricky ovládané hydraulické čerpadlo zde napomáhá vytváření brzdového tlaku generovaného brzdovou pákou a válcem. U modelů postavených počínaje rokem 2007 je instalován nový jemněji regulující systém, který funguje bez brzdového servopohonu (I-ABS II). U brzdových systémů s částečnou integrací ovládá páka na řídítkách brzdy na obou kolech, zatímco páka nožní brzdy působí pouze na brzdu zadního kola. Systémy ABS poskytují znatelnou výhodu z hlediska bezpečnosti v porovnání s běžnými brzdovými systémy, jak je často popisováno u testování motocyklů.
Řídící elektronika a hydraulika brzdového servopohonu a protiblokovacího brzdového systému jsou uloženy v centrálním tlakovém modulátoru integrální brzdy. Celkem tři procesory zajišťují nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti systému. Dva řídicí mikroprocesory ovládají řídicí systém paralelně, zatímco třetí monitoruje proces. Při každé aktivaci zapalování systém provede samočinný test, při kterém blikají kontrolky ABS v kokpitu. Automaticky se vypnou, jakmile snímače rychlosti vyšlou odpovídající signál, a systém pracuje bez poruch.
Při použití v terénu lze ABS společnosti BMW Motorrad na vhodných modelech jednoduše vyplnout stisknutím tlačítka ABS během samočinného testu.
+ Zobrazit více

Ještě více technologie zblízka

spinner