Technologický pokrok rovněž umožnil při doběhu každého intervalu snížit rozsah potřebné údržby. Z jednání s prodejci a zákazníky je zřejmé, že jezdci ne vždy využívají předepsanou roční servisní údržbu, která se provádí nad rámec údržby vykonávané po najetí každých 10 000 km a servisu po najetí každých 20 000 km. To může mít nežádoucí vliv na technický stav vozidel a znamená, že motocykly jsou například udržovány jen jednou za tři roky. Celá řada provozních hmot je pak zastaralá.
Ve snaze zohlednit měnící se chování zákazníků a technologický pokrok společnost BMW Motorrad vyvinula flexibilní koncept údržby, který rovněž zohledňuje období, kdy stroje nejsou používány. To znamená, že rozsah servisních prací závisí více na uplynulém čase než na počtu najetých kilometrů.
Indikace intervalů servisních činností je součástí strategie dynamické údržby. Bez ohledu na počet najetých kilometrů je v případě všech motocyklů BMW nutná jedna údržba za rok. V případě zákazníků, kteří jezdí hodně, je kromě povinné každoroční servisní prohlídky nutná i výměna součástí závislých na počtu najetých kilometrů. To znamená, že je nutná dodatečná údržba, pokud najetá vzdálenost překročí 10 000 kilometrů ročně. Zákazník bude včas informován o tom, že je čas na servisní prohlídku jeho stroje přes multifunkční displej.
+ Zobrazit více

Ještě více technologie zblízka

spinner