Z pohledu kinematiky tvoří vedení předního kola Duolever kloubový čtyřúhelník, ve kterém jsou na rámu nad valivým ložiskem upevněna dvě podélná ramena z kované oceli. Ta vedou nosič kola vyrobený z kokilově litého hliníku a extrémně odolný vůči zkroucení, který je opticky podobný dosavadní vidlici. Pružení a tlumení přebírá centrální pružicí jednotka, která je kloubově spojena s dolním z obou ramen a opírá se proti rámu.
Nůžkový kloub lichoběžníkového tvaru uložený na řídicí hlavě a nosiči kola je spojen s řízením. Ppřenáší řídicí pohyby. Konstrukce Duolever se na rozdíl od teleskopické vidlice obejde zcela bez kluzné a vodicí trubky. Současně oddělují funkce řízení a tlumení ještě důsledněji, než osvědčená Telelever. Z výsledku tohoto oddělení funkcí řízení a pružení má maximální užitek řidič, protože pohodlí a přilnavost k zemi je na takové úrovni, jaká dosud nikdy nebyla dosažena.
Výhodou tohoto dokonale inovačního vedení předního kola je naprosto zřejmá odolnost vůči zkrutu. Zatímco vodicí a ponorné trubky konvenční teleskopické vidlice se při propružení, event. propružení kola směrem dolů zkroutí bočně i podélně, vedení předního kola Duolever firmy BMW Motorrad takové negativní vlivy nezná. Jeho obě podélná ramena přijímají síly, které vznikají při propružení a propružení kola směrem dolů a udržují nosič kol stabilní. Tím je vyloučeno jakékoli zkroucení a vedení předního kola je mimořádně přesné. Pokyny řidiče jsou vykonávány přímo a přesně a odezva předního kola je za všech možných situací transparentní.
Záměrným uspořádáním ložisek podélných ramen se navíc dosáhne kinematického vyrovnání předklánění stroje při brzdění jako u Telelever. Zatímco konvenční teleskopická vidlice se při prudkých brzdicích manévrech silně propruží nebo dokonce dojde „na blok“, zůstává u Duolever i v takovém okamžiku zachována dostatečná zbytková dráha pružiny a řidič tedy může v zatáčce brzdit velmi pozdě a stopa přitom zůstává stabilní.
Směr vyhýbání předního kola při přejíždění nerovností lze u Duolever upravit, podobně jako chování teleskopické vidlice. Ve spojení s nepatrnou neodpruženou hmotou a malými silami odtrhu pak výsledkem je dokonale citlivá a komfortní reakce.
Vedení nápravy předního kola Duolever od firmy BMW Motorrad kombinuje prvky, které byly až dosud nezkombinovatelné, a to směrovou stabilitu při vysokých rychlostech, agilní manipulaci, pocit přesnosti při řízení a směrově stabilní účinnost brzdění ve všech rychlostních pásmech.
+ Zobrazit více

Ještě více technologie zblízka

spinner