Systém odpružení kol u motocyklů musí v zásadě splňovat dvě úlohy: měl by reagovat velmi citlivě na zatížení způsobené nerovnou vozovkou a přízemními vlnami a chránit co nejlépe podvozek před nárazy. To platí zejména v oblasti nulové polohy, kdy je motocykl zatížen hmotností řidiče a vybavení. V tomto případě se využívá asi třetina celkového zdvihu pružiny. Oproti tomu by odpružení a tlumení mělo při silném zrychlení reagovat tvrději – stejně jako při přejíždění přízemních vln nebo větších nerovností na vozovce. Je-li v takovém případě zdvih pružiny téměř vyčerpán, mělo by se zabránit propružení pružinového prvku na doraz. Zde hovoříme o progresivní pružinové a tlumicí charakteristice.
Motocykly BMW řady R a K tomuto požadavku vyhovují vzhledem k použití progresivně vinutých pružin a šikmo kloubově uložené pružící jednotky na systému Paralever. Předpětí pružin lze pohodlně změnit přes ruční kolo podle různé hmotnosti řidiče a podle toho, zda vezme sebou spolujezdce a zavazadlo. Přestavení probíhá hydraulicky a plynule.
Progresivní pružicí jednotka je navíc vybavena tlumicím systémem, jehož účinnost se tlumením při stlačování tlumiče s narůstajícím propružením zvyšuje. Kromě toho je možné průběh tlumení - tah stejně jako tlakový stupeň – přesně přizpůsobit typu stroje a účelu použití. Zvýšení tlakového stupně je díky konstrukci možné o více než 100 %, roztahování tlumiče může být zvýšeno o 50 %
Tento patentovaný systém tlumičů firmy BMW Motorrad se svou funkcí výrazně odlišuje od dosud známých systémů. Paralelně k hlavnímu pístu tlumicího systému pracuje pomocný píst uvnitř duté pístnice a představuje dodatečný tlumicí systém. Jak pružící jednotka, tak i pružící jednotky bez tlumení závislého na trase umožňují řidiči přizpůsobit roztahování tlumiče osobnímu stylu jízdy a silnici nebo terénu.
+ Zobrazit více

Ještě více technologie zblízka

spinner