Často kladné otázky o inteligentním tísňovém hovoru

1. Jak je nakládáno s mými soukromými daty? Budou ukládána data, jako například rychlost a průjezdní místa?

V případě aktivace ECALL systém přenáší pouze údaje, které jsou potřebné pro okamžitou pomoc v call centru BMW. Proto je možné motocykl lokalizovat pouze při tísňovém volání. V tomto případě není možné vyvodit závěr o rychlosti jízdy.

2. Jaké údaje jsou v případě aktivního tísňového volání předána do call centra BMW?

V případě automatické nebo ruční aktivace tísňového volání je přesměrován šifrovaný datový záznam do call centra BMW. Tento záznam například obsahuje VIN kód motocyklu, číslo mobilního telefonu před- instalované SIM karty, čas aktivace, typ tísňového volání (ručně nebo automaticky), aktuální polohu a směr jízdy.

3. Existují další náklady spojené s používáním inteligentního tísňového volání (například roaming)?

Inteligentní tísňové volání je k dispozici po neomezenou dobu a lze jej používat bez dalších mobilních poplatků, např. roamingu v dostupných evropských zemích (viz pokrytí sítí: www.bmw-motorrad.cz/ecall )

4. V jakých situacích lze použít inteligentní tísňové volání?

Inteligentní tísňové volání lze použít v jakékoliv nouzové situaci. Například, pokud jsi svědkem dopravní nehody, necítíš se dobře, motocykl má poruchu nebo potřebuješ jiné služby.

5. Jak často může být ECALL aktivováno? Existuje nějaký limit?

V nouzových situacích neexistují žádná omezení, jak často lze aktivovat tísňové volání. Například pokud bylo automatické tísňové volání při malé nehodě přerušeno během odpočítávání, ruční tísňové volání lze spustit pomocí tlačítka SOS (např. pokud jsi zjistil poranění až po určité časové prodlevě).

 

6. Jak je zajištěno, že nehoda je rozpoznána správně?

Inteligentní tísňové volání zahrnuje komplexní senzorové systémy a rozsáhlé algoritmy pro detekci nehod, které byly během nejrůznějších testů motocyklů vyhodnoceny jako nejbezpečnější. Proto lze zajistit, že běžné jízdní situace, např. přejetí díry nebo překážky bez poškození motocyklu, nebo „spadnutí“ motocyklu když stojí, nezpůsobí aktivaci tísňového volání.

Podmínky pro automatickou aktivaci jsou

  • Pád při rychlosti > 10 km/h
  • Pád po brzdění z rychlosti > 10 km/h
  • Kolize s překážkou/vozidlem definované závažnosti, bez ohledu na rychlost tvého motocyklu (např. pokud je motocykl zachycen jiným účastníkem silničního provozu, když je zaparkován).
7. Jak je rozlišena malá a vážná dopravní nehoda?

Díky inteligentnímu tísňovému volání je motocykl vybaven systémem, který spolehlivě dokáže rozlišit malou a těžkou nehodu. Systém používá například informace ze senzorů zrychlení a úhlu náklonu.

8. Za jakých podmínek lze aktivovat tísňové volání ručně?

Pro ruční aktivaci tísňového volání je nutné zajistit, aby byl motocykl stabilní a zapalování zapnuté. Dále doporučujeme vypnout motor a sejmout přilbu, abychom získali co možná nejlepší kvalitu hovoru při spojení s call centrem BMW.

9. Ve kterých situacích je aktivován záchranný řetězec?

V případě automatické aktivace tísňového volání je záchranný řetězec vždy z bezpečnostních důvodů aktivován. Tísňové volání lze zrušit pouze v případě menší nehody stisknutím tlačítka SOS během krátkého odpočítávání (na displeji v panelu přístrojů, doprovázené akustickým signálem). Jakmile bylo provedeno spojení s call centrem BMW, je pracovník povinen odeslat požadavek na pomoc kvůli automatické aktivaci.

 

V případě ruční aktivace je nutné promluvit si s pracovníkem call centra. Pokud mu bude oznámeno, že je vyžadována lékařská pomoc, pracovník call centra aktivuje záchranný řetězec. V závislosti na situaci může být záchranný řetězec z bezpečnostních důvodů aktivován, pokud nebudeš mluvit nebo schopen mluvit s pracovníkem call centra.

10. Jaká jsou omezení pro inteligentní tísňové volání?

Podmínkou pro možnost provedení tísňového volání je dostupnost mobilní telefonní sítě. Pokud není k dispozici signál pro mobilní telefon, nelze se s call centrem BMW spojit. Montážní poloha modulu mobilního telefonu na motocyklu byla primárně vybrána tak, aby byla zaručena maximální funkčnost, a to i v případě těžké nehody. Pokud je samotný systém zničen při těžké havárii, tísňové volání nelze aktivovat.

11. Jak mohu zastavit tísňové volání?

Ručně aktivované tísňové volání, i tísňová volání aktivovaná malými nehodami mohou být přerušena přidržením tlačítka SOS během odpočítávání. V manuálním případě aktivace se spojení ukončí při pokračování v jízdě nebo při vypnutí zapalování. Volání aktivované při těžké nehodě nelze přerušit. V takovém případě je každá sekunda důležitá, a záchranný řetězec je aktivován co nejrychleji.

 

12. Jak mohu zkontrolovat, zda systém funguje?

V zásadě není nutné testovat systém. V případě technických závad se ve štítu přístrojů objeví zpráva. V případě potřeby může zákazník samozřejmě osobně otestovat systém. To se provede tak, že je třeba krátce stisknout tlačítko SOS, když motocykl stojí v klidu. Je zahájeno odpočítávání (akustický signál a odpočítávání se objevuje ve štítu přístrojů), takže může být včas přerušeno, aniž by došlo ke spojení s call centrem BMW.  Pokud je tísňové volání zahájeno neúmyslně, je důležité promluvit s pracovníkem call centra, aby byl informován, že šlo pouze o „test systému“.

13. Jak probíhá údržba systému?

Tento systém je bezúdržbový. Po počátečním spuštění se systém automaticky aktualizuje v pravidelných intervalech, když je k dispozici signál pro mobilní telefon/GPS, a je zapnuto zapalování (např. při jízdě).

14. Jak mohu nastavit jazyk, kterým budu komunikovat s pracovníkem call centra?

Výhodou inteligentního tísňového volání je skutečnost, že komunikuješ s kvalifikovaným pracovníkem call centra BMW v jazyce, který si zvolíš. To je zvláště důležité pro zajištění přenosu správných informací v nouzových situacích. Výchozí nastavení je určeno podle země prodeje motocyklu. Vzhledem k tomu, že požadovaný jazyk „ECALL“ je nastaven nezávisle na jazyku štítu přístrojů, může preferovaný jazyk pro komunikaci nastavit pouze pracovník autorizovaného servisu BMW Motorrad. Dostupné jazyky jsou němčina, angličtina, francouzština, italština, holandština, polština, portugalština, ruština, švédština, španělština, čeština a turečtina.

15. Jak lze kartu SIM a přidružený inteligentní tísňový hovor deaktivovat/znovu aktivovat?

Pokud nechceš používat funkci inteligentního tísňového volání (např. v případě nákupu ojetého motocyklu), je možné před-instalovanou SIM kartu a funkci inteligentního tísňového volání deaktivovat v autorizovaném servisu BMW Motorrad. V případě, že je SIM karta deaktivována, rozsvítí se v panelu přístrojů odpovídající kontrolka. Opětovnou aktivaci SIM karty může provést pouze autorizovaný servis BMW Motorrad.

Další příběhy, které by tě mohly zajímat

spinner